Skøytenes historie

Det er store debatter rundt skøytenes historie, og ingen historiker er helt sikker på nøyaktig hvor de stammer fra. Det som derimot er sikkert er at skøytene har en veldig lang historie som strekker seg flere tusen år tilbake i tid. Man regner med at den tidligste varianten av skøyter ble oppfunnet av finnene, som bandt skarpe beinbiter fast under føttene og gled over isen allerede for tre tusen år siden. Når stål begynte å festes til spesielle sko, begynte utviklingen virkelig å skyte fart. Det var hollenderne som stod bak de moderne skøytene. De oppfant slipeteknikken for skøyter allerede på 1300-tallet. Deretter har det båret rett oppover, og de første skøyteklubbene begynte å oppstå på 1700-tallet i Storbritannia. Bøker begynte å bli utgitt om skøyter, og ulike stiler kom på banen.

Nye skøyteaktiviteter oppstår

Så kom en oppdeling av de ulike typene skøyteaktiviteter, slike som kunstløp og hurtigløp på skøyter. Ishockey oppstod på 1800-tallet i Canada, selv om tidligere versjoner av sporten allerede fantes både i Storbritannia og i Nederland. Ulike universiteter i Nord-Amerika begynte å konkurrere seg i mellom om hvem som hadde best kontroll på isen, og slik ble den moderne ishockeyen født. Skøytene har utviklet seg videre, og spredt seg ut til flere ulike typer tilpasset den ene eller andre sporten.