Ulike typer skøyter

Skøyter har en lang historie, men det var ikke før på 1700-tallet at ulike typer skøyter begynte å komme på banen. Prinsippet er i bunn og grunn det samme: En sko med en stålbit festet til sålen, en stålbit med skarpe kanter som lar brukeren skyve seg bortover på isen og skli av gårde i høy fart. Når skøytesporten utviklet seg i ulike retninger, begynte også selve skøytene å forandre seg. Med tiden delte de seg opp i helt klare kategorier – kunstløpskøyter, ishockeyskøyter, bandyskøyter, løpeskøyter og såkalte turskøyter.

Ulike disipliner, ulike skøyter

Kunstløpskøyter brukes til kunstløp, og er lett gjenkjennelige på grunn av de hakkede kantene på framsiden. Disse brukes til å gjøre piruetter på isen, samtidig som de kan bremse ned farten når det trengs uten at utøveren må vende på foten. Ishockeyskøyter er de mest vanlige å se i butikken. Disse har et simpelt design og en høy ankel som holder foten på plass. Her finnes ingen spesiell brems, siden brukerne lærer seg å bremse ved å vri foten mot kjøreretningen. Bandyskøyter ligner på hockeyskøytene, men har lavere ankelfeste for å frigjøre foten. Så har man løpeskøyter som brukes av hurtigløperne – disse har lenger stål, noe som gir bedre balanse og hjelper løperne med å oppnå høyere fart på banen. Turskøyter, også kalt touringskøyter, ligner løpeskøytene av den grunn at de brukes utendørs og har som formål å få brukeren opp i høy fart så raskt som mulig mens balansen fortsatt holdet på det maksimale.